e-infoDesign ประกันภัยรถยนต์

ข่าว ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันวินาศภัย

Archive for the ‘2พลัส’ tag

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส มากที่สุด

with one comment

ทูเดย์อินชัวร์ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส มากที่สุดจากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 25 แห่ง

ซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ได้มากกว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคง เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคี เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

รู้จัก ประกันภัยรถยนต์

  • ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด
  • ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดยประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง
  • ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด
  • ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ
  • ประกันภัยรถยนต์ ประเภท พรบ. เป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

ซื้อ ประกันภัยรถยนต์

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆในการทำ ประกันภัยรถยนต์ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00น.-17:00น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9:00น.-15:30น. ได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

  • ติดต่อ คุณวรณัฐ, คุณกิ๊ฟ, คุณวิไลลักษณ์, คุณเขต (02) 952-7322, (084)614-4442, (086) 378-9671, (086) 431-9603, (086) 431-9606