e-infoDesign ประกันภัยรถยนต์

ข่าว ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันวินาศภัย

Archive for the ‘ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3’ tag

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3,รถกระบะ รหัส 2137 คูเนียประกันภัย

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ คูเนีย จาก คูเนียประกันภัย (รหัสสินค้า 2137) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ จากบริษัทคูเนียประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 2137) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 คูเนีย จาก คูเนียประกันภัย (รหัสสินค้า 2137) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำ ประกันภัยรถยนต์สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท คูเนียประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ คูเนียข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ คูเนีย จาก บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KIT เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 โดยบริษัท Kurnia Damai Sdn. Bhd.จากประเทศมาเลเซีย ได้เข้ารวมกิจการกับ เอเชีย ไดนามิก ประกันภัย จำกัดเพื่อเป็นการเริ่มต้นทำการตลาดด้านธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย คูเนียประกันภัยเป็นประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทย 4 สาขา และศูนย์ให้บริการ 2 แห่ง มีอู่ในเครือมากกว่า 200 แห่ง และสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 210 แห่งเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทคูเนียประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 635-1555 แจ้งเหตุ (02) 635-1234  Read the rest of this entry »

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,(รหัสสินค้า 4941) รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย

without comments

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 4941) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 4941) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 4941) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำ ประกันภัยรถยนต์ สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความผาสุกมั่นคงแก่คนไทย ยึดมั่นในหลักวิชาการแห่งการประกันภัย เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก และใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นตราสัญลักษณ์ ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 631-1311 แจ้งเหตุ (02)267-7777 หรือ โทรสาร: (02) 237-7409

ข้อมูลสาขาของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย

ท่านที่ไม่สะดวกในการทำประกันที่ อาคเนย์ประกันภัย สำนักงานใหญ่ ท่านสามารถดูรายชื่อของ สาขาของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ทั่วประเทศ หรือแจ้งทำประกันภัยกับเรา ได้ที่ ทูเดย์อินชัวร์โทรศัพท์ (02) 952-7322, (084) 614-4442, (086) 431-9603, หรือ (086) 431-9606 ทำประกันภัยวันนี้ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อาคเนย์-ไดมอนด์ จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 4941) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 3,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 0 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 0 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 3 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 50,000 x 3 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-ไดมอนด์ ราคามาตรฐานจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ อาคเนย์-ไดมอนด์ (รหัสสินค้า 4941) ตามหน้ากรมธรรม์ 3,300.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 3,071.11 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 13.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 215.89 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้ออาคเนย์-ไดมอนด์ (รหัสสินค้า 4941) ได้ทันที ทำประกันภัยวันนี้ เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ กว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.